element-left stripes triangle
yellow-arrow Grįžti į visas naujienas

Kvietimas dalyvauti konkurse

1 rugsėjo, 2021

light-blue-circle

KVIETIMAS DALYVAUTI KONKURSE

 

VšĮ „Sveikatos mokymų institutas“ (toliau – Užsakovas) įgyvendindamas projektą „Aš, tėtis ir mama – aktyviai judanti šeima!“ (Projekto Nr. SRF-FAV-2019-1-0403), bendrai finansuojamą Sporto rėmimo fondo lėšomis, kurį administruoja Švietimo mainų paramos fondas, skelbia konkursą Vaikų sporto treniruočių vedimo paslaugų įsigijimui. Paslaugos bus įsigyjamos vykdant pirkimą konkurso būdu, vadovaujantis Juridinių asmenų, kurie nėra perkančiosios organizacijos pagal Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymą, pirkimų, įgyvendinant sporto rėmimo fondo lėšomis finansuojamus sporto projektus, vykdymo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. sausio 9 d. įsakymu Nr. V-16. 

Vaikų sporto treniruočių vedimo paslaugos (aktyvūs komandiniai judrieji žaidimai, pasitelkiant estafečių inventorių; sportinės estafetės; aerobinės treniruotės) turės būti teikiamos 2021-09-15 – 2022-12-31 laikotarpiu. 

Paslaugų teikimo vieta – 15 Vilniaus miesto mokyklų sportui tinkamų erdvių (arba išimtiniu atveju susiklosčius pandeminei situcijai, arba jei tiesioginis treniruočių vedimo būdas taptų neįmanomu – nuotolinis treniruočių vedimo būdas naudojant informacines technologijas).

Kviečiame dalyvauti pirkime konkurso būdu, pateikiant pasiūlymą dėl Vaikų sporto treniruočių vedimo paslaugų teikimo. 

Pasiūlymų pateikimo terminas – iki 2021-09-09 imtinai. 

Dėl konkurso sąlygų bei pasiūlymo formos kreiptis: tel. +370 608 28 933 ; el.p. info@sveikatosinstitutas.lt

Konkurso-sąlygos

1-Priedas.-Pasiūlymo-forma

Kitos naujienos